Cảm nhận của Phụ huynh

Anh Nguyễn Đình Thương- Phụ huynh cháu Nguyễn Minh Quân

Trường có khuôn viên đẹp, đồ chơi phong phú.